Гігієнічна сертифікація, яку були зобов’язані проходити видавці книг для дітей, замінюється на декларування відповідності продукції вимогам технічного регламенту. Останній затверджений постановою уряду РФ від 7 квітня 2009 р. № 307 і набирає чинності з 21 квітня 2011 року. За час, що залишився до цього строку час міністерство промисловості і торгівлі РФ має підготувати перелік національних стандартів, за якими продукція буде випробовуватись на відповідність регламенту.

Гігієнічна сертифікація, яку були зобов’язані проходити видавці книг для дітей, замінюється на декларування відповідності продукції вимогам технічного регламенту. Останній затверджений постановою уряду РФ від 7 квітня 2009 р. № 307 і набирає чинності з 21 квітня 2011 року. За час, що залишився до цього строку час міністерство промисловості і торгівлі РФ має підготувати перелік національних стандартів, за якими продукція буде випробовуватись на відповідність регламенту.

Постанова Уряду РФ «про затвердження технічного регламенту щодо безпеки продукції, призначеної для дітей та підлітків» опубліковано «Російської газетою» 21 квітня. До об’єктів технічного регулювання віднесена в тому числі видавнича (навчальна, книжкова та журнальна продукція, електронні навчальні видання та шкільно-письмове приладдя (коди за ОК— 95 3005, 95 6600, 95 3920, 95 2600).

Видавнича продукція повинна відповідати вимогам хімічної безпеки і не повинна виділяти шкідливі речовини (в межах затверджених): фенол, формальдегід, свинець, цинк, миш’як, хром. Біологічна безпека видавничої продукції визначається параметрами шрифтового оформлення і прийомами оформлення текстів залежно від виду видання, обсягу тексту одноразового прочитання, віку користувача та у відповідності з фізіологічними особливостями органів зору дітей та підлітків.

Загальні вимоги тут наступні:
– оптична щільність фону при друку тексту на кольоровому і сірому фоні та (або) багатоколірних ілюстраціях повинна бути не більше 0,3, при друку виворотком шрифту — не менше 0,4;
– для виготовлення видавничої продукції не допускається застосування паперу з показником білизни менше 74 відсотків і газетного паперу, крім видавничої продукції, не призначеної для повторного використання (екзаменаційні квитки, картки з завданнями, тестові завдання, кросворди);
– у видавничій продукції не допускається застосування вузького накреслення шрифту;
– при оформленні буквених, числових і хімічних формул кегль шрифту основних елементів формул може бути на 2 пункти менше кегля шрифту основного тексту, кегль шрифту допоміжних елементів формул повинен бути не менше 6 пунктів;
– корінцеві поля на сторінці видання має бути не менше 26 мм;
– на полях сторінки допускається розміщувати умовні позначення, наочні зображення, текст обсягом не більше 50 знаків на відстані не менше 5 мм від полоси;
– при друку з використанням чорної фарби інтервал оптичних густин елементів зображення тексту і паперу у видавничій продукції повинен бути не менше 0,7;
– не допускається друк тексту з нечіткими штрихами знаків.

Постанова містить ряд додатків, в яких перераховані вимоги щодо зразки оформлення текстів навчальних видань з різних (гуманітарних, математичних) дисциплін для різних ступенів навчання загальноосвітніх шкіл. Наприклад, розмір кегля шрифту текстів для початкової школи, як правило, повинен бути не менше 14 із збільшенням інтерліньяжу не менше 2. У підручниках для старших класів може використовуватися і кегль 10, але також із збільшеним интерлиньяжем.

Маса навчального видання для загальної та початкової професійної освіти не повинна перевищувати: для 1-4-х класів — 300 г; для 5-х та 6-х класів — 400 р; для 7-9-х класів — 500 г; для 10-х та 11-х класів — 600 р.

Не рекомендується застосовувати у навчальних виданнях:
– для основного та додаткового тексту — виворотку шрифт та кольорові фарби;
– для виділення тексту — виворотку шрифт та кольорові фарби на кольоровому фоні;
– у прописах і робочих зошитах на ділянках, призначених для письма, кольоровий та сірий фон;
– для основного та додаткового тексту — набір в 3 і більше колонок;
– бесшвейный спосіб скріплення.

У літературно-художніх виданнях, розвиваючого навчання, для додаткового освіти та науково-популярних для тексту не рекомендується застосовувати кольорові фарби і виворотку шрифту; в довідкових виданнях і для дозвілля при друку кольоровими фарбами на кольоровому фоні кегль шрифту повинен бути не менше 20 пунктів, обсяг тексту — не більше 200 знаків; і т. п.

Ряд вимог встановлено до електронних навчальних видань. Зокрема, не допускається застосовувати більше чотирьох кольорів різних довжин хвиль на одній електронній сторінці; червоний фон; рухомі рядки по горизонталі і вертикалі. Оптимальними колірними поєднаннями є сині знаки на жовтому фоні і чорні знаки на зеленому тлі. Не допускається застосування текстових електронних видань в якості навчальних посібників розвивального навчання для підготовки дітей до школи у дошкільних освітніх установах.

Підтвердження відповідності продукції вимогам цього технічного регламенту носить обов’язковий характер. Це підтвердження для навчальних книжкових та електронних видань здійснюється у формі прийняття декларації про відповідність продукції вимогам технічного регламенту з участю третьої сторони — акредитованої випробувальної лабораторії. Термін дії декларації — не більше 3 років. При наявності у виробника (продавця) сертифікованої системи якості строк дії такої декларації — не більше 5 років.

З повним варіантом тексту Постанови Уряду РФ від 7 квітня 2009 року N 307 р. “про затвердження технічного регламенту щодо безпеки продукції, призначеної для дітей та підлітків” можна познайомитися на сайті “Російської Газети”.

Держава, Законодавство
Код для блогу

Новий технічний регламент для видавців дитячої літератури

Гігієнічна сертифікація, яку були зобов’язані проходити видавці книг для дітей, замінюється на декларування відповідності продукції вимогам технічного регламенту. Останній затверджений постановою уряду РФ від 7 квітня 2009 р.

Прочитати повністю Kidreader.ru